Menu

6. Písek

Každá šipka ukazuje na jedno písmenko tajenky ležící v daném směru. Číslice říkají, kolik se v každém řádku a sloupci nachází písmen tajenky. Trocha mechanické práce odhalí text TAJENKUSMAZOTOCSIPKY.

Tak to uděláme. Vyškrtáme už použitá písmena, obrátíme směr šipek. Nyní za každou šipku vyznačíme nejbližší neškrtnuté písmeno v daném směru. Čteme SKVELEZACHVILIPRECTI.

Druhou tajenku také vyškrtáme a přečteme, co zbylo: STARATABORSKARADNICE.