Menu

5. Strakonice

První složka šifry je písek, druhá živec.

Použitý písek je kvalitní pískovišťový převážně křemičitý prosívaný na 0-2mm s vyšším obsahem přírodních jílů pro lepší soudržnost báboviček. Úmyslně nemá jednoduché mineralogické ani chemické složení. Písek je vlhký, což je standardní stav, ve kterém se písek dodává, jednak proto, že jej nikdo při přepravě nechrání před počasím, jednak pro snížení prašnosti při manipulaci.

Použitý živec je čistý albit, nejsodíkatější z plagioklasů, a je roztokem sodných (>90%) a vápenatých (<10%) hlinito-křemičitanů NaAlSi3O8 a CaAl2Si2O8. Draselných hlinito-křemičitanů obsahuje minimální množství. Neodpovídá tedy bohužel přesně píseckému živci, který je převážně draselný, ale hlavně již v přístupných dolech vytěžený. Je tvrdší (kolem 6.5 na mohsově stupnici), než ortoklas (6).

Pro řešení bylo nutno identifikovat obě složky. Písek je vcelku přímočarý, u živce je nutno využít alespoň trochu znalostí mineralogie.

V textu samotném toho mnoho není; je tam informace o tom, že lze řešení interpretovat jako "Živec, Písek", tedy o oddělování čárkou, což snad mohlo vyloučit firmu "Kámen a písek". Dál je tam informace, že se mají použít obě složky. Zbytek je literární balast, inspirovaný návody k různým běžně prodávaným dvousložkovým přípravkům, napsaný tak, aby odpovídal složkám šifry. Nicméně i informace, že materiál je netoxický, může být užitečná, například pokud by tým chtěl složky ochutnat.

Dohromady tedy odsud vyrážíme na chatu Živec v Písku, upřesnítko, že se šifra nachází na recepci nám toto řešení potvrdí.