Menu

3. Chotouň

Šifra č. 3 se nacházela v chatě s evidenčním číslem 407 chatové osadě Na Losích nedaleko Borku. Prvním netriviálním úkolem tedy bylo se vyznat ve spleti pěšinek této osady a k chatě se dostat.

Chata pak účastníky přivítala logem Českoletu na dveřích sklepa, které nebyly zamčené. Uvnitř však krom QR kódu a kódu stanoviště na dveřích, spolu s nápisem připomínajícím zhasnout při odchodu nebylo k nalezení nic.