Menu

Pravidla

ČeSKOLEt je celoroční šifrovací hra na území České republiky.
Začíná v sobotu 3. června 2017 v 15 hodin v Praze a účastnický poplatek je dobrovolný.

—o—

Stejně jako na klasické šifrovačce jsou v terénu rozmístěna stanoviště a na nich jsou šifry. Řešení každé šifry ukazuje polohu dalšího stanoviště.

Na rozdíl od klasické šifrovačky jsou stanoviště od sebe vzdálena klidně desítky nebo i stovky kilometrů. Nemusí být otevřena 24 hodin denně a může se dokonce stát, že když vyřešíte jednu šifru, není ta následující ještě vystavena. Abyste věděli, co vás čeká, a nemuseli haluzit místa v rozsahu okresu, řešení si napřed ověříte ve webovém systému. Ten vám řekne, zda jste se trefili. Pokud ano, může vám říct podrobnější informace, například na který zvonek zvonit nebo za jak dlouho má smysl se na další stanoviště vydat. Pokud se netrefíte, za dvanáct hodin máte další šanci.

Stanoviště budou na místech nebo v okolí míst, která jsou něčím zajímavá. Abyste si na ně mohli udělat pěkný výlet.

Obtížnost šifer je samozřejmě přizpůsobena skutečnosti, že na jejich řešení máte týdny času. Některé budou "klasicky" obtížné, takové, které byste mohli potkat i ke konci obvyklé víkendové šifrovačky. Řada šifer ale může vyžadovat netriviální znalosti, dovednosti nebo vybavení.

—o—

Stejně jako na klasické šifrovačce se hry účastní celé týmy. S jinými týmy nesmíte spolupracovat na řešení šifer, radit jim, ani od nich "opisovat". Smíte se ale domluvit a cestovat na stanoviště společně.

Na rozdíl od klasické šifrovačky není omezen počet členů týmu a můžete je přidávat i v průběhu hry, ne však odebírat. Jakmile tedy někoho přidáte, je ve vašem týmu až do konce hry. A každý smí být členem nejvýše jednoho týmu.

Nového člena je nutné na webu přidat před tím, než vám začne pomáhat. Samozřejmě ho smíte přidat pouze s jeho souhlasem a musíte ho seznámit s pravidly, speciálně tedy zakázat mu pomáhat jiným týmům.

V týmu se můžete libovolně dělit, nesmíte ale používat "přátele na telefonu". Každý, kdo se nějak účastní řešení šifry – i když třeba jen napovídá, vyzvedává zadání nebo shání nápovědu – musí být registrovaným členem vašeho týmu.

Počet týmů také není omezen a nový tým může začít hrát kdykoliv před skončením hry.

—o—

Stejně jako na některých klasických šifrovačkách bude možné během hry získat nápovědy. Jak budete postupovat hrou, dozvíte se postupně, kde najít nápovědní kódy. Za kód dostanete od organizátorů nápovědu speciálně pro vás – podle toho, jak daleko jste se už v řešení dostali.

—o—

Stejně jako na klasické šifrovačce bude průchod hrou hlídat webový systém. Do toho našeho je potřeba zadat jak čas vyzvednutí šifry, tak čas jejího vyřešení. Abyste nemuseli být vždy a všude online, můžete časy zadat i zpětně. Důvěřujeme vám, že budete hrát fér.

Ve webovém systému také bude možné získat prasátka za různé výkony: tři šifry za den, první na libovolné šifře, účast na slavnostním startu apod. Přesný seznam prasátek a podmínek pro jejich získání naleznete zde.

O pořadí ve hře rozhoduje nejprve počet vyřešených šifer, pak počet vyzvednutých šifer a poté počet získaných prasátek.

—o—

Některé šifry vám vydá obsluha, jiné budete na stanovišti hledat sami. Taková stanoviště musí vydržet několik měsíců. Prosíme tedy, abyste se k nim chovali ohleduplně. Zanechávejte stanoviště v takovém stavu, v jakém byste je chtěli najít. Zejména dobře zavírejte obaly šifer, aby se do nich nedostala voda.

Na stanovištích, kde se nachází více exemplářů zadání, si můžete vzít obvykle jednu kopii.

Webový systém by vám měl dost přesně říct, zda hledáte na správném místě. Pokud tedy nemůžete šifru najít, kontaktujte organizátory. Telefonní čísla najdete po přihlášení na stránce týmu.

—o—

Původně jsme měli v plánu uspořádat hru zdarma, překvapil nás ale velký zájem. Protože udržovat některá stanoviště pro tolik lidí by se mohlo dost prodražit, možná vás časem požádáme o příspěvek na organizaci. Pokud k tomu dojde, detaily se dozvíte na stránce vašeho týmu a v každém případě bude příspěvek dobrovolný. Děkujeme za pochopení a štědrost :)