Menu

Prasátka

Prasátka jsou odměny, které můžete získat za určitý výkon v průběhu hry. Počet získaných prasátek také rozhoduje o pořadí mezi týmy, které vyřešily a vyzvedly stejný počet šifer. Prasátka, která váš tým vlastní, jsou na této stránce zvýrazněna.

Některá prasátka se nevyhodnocují automaticky (např. Zmrzlé prasátko) a je potřeba se o ně přihlásit u organizátorů.

Každé prasátko lze získat nejvýše jednou. Pro účely získávání prasátek se předstartovní šifra nepočítá.

Startovní prasátko
Účast na startu hry (3. 6. 2017 mezi 15:00 a 16:00).
Závěrečné prasátko
Účast na zakončovacím ceremoniálu.
Čilé prasátko
Vyzvednuté tři šifry během 24 hodin.
Chytré prasátko
Vyřešené tři šifry během 24 hodin.
Soběstačné prasátko
Vyzvednutí pěti šifer po sobě bez přidání dalšího hráče do týmu.
Vedoucí prasátko
Vyzvednutí nebo vyřešení alespoň jedné šifry jako první ze všech týmů.
Adrenalinové prasátko
Získání alespoň jednoho nápovědního kódu.
Frajerské prasátko
Vzdání se získaného nápovědního kódu.
Delfské prasátko
Vyřešení šifry do 120 minut od vyzvednutí.
Organizátorské prasátko
Toto prasátko udělují organizátoři.
Bleskové prasátko
Vyzvednutí šifry do 60 minut od vyřešení.
Metaprasátko
Získání alespoň pěti prasátek během jednoho týdne.
Maratonské prasátko
Součet vzdáleností mezi šiframi vyzvednutými během jednoho týdne je alespoň 250 km.
Zmrzlé prasátko
Vyzvednutí šifry, když je venku pod nulou.
Sociální prasátko
Předem dohodnuté vyzvednutí šifry společně s jiným týmem nejdříve 48 hodin po otevření příslušného stanoviště.
Online prasátko
Zadání vyzvednutí i vyřešení pěti šifer do pěti minut od vyzvednutí/vyřešení.
Poutnické prasátko
Člen, který vyzvedává šifru, na ni přišel pěšky z předchozího stanoviště.
Noční prasátko
Vyzvednutí šifry mezi půlnocí a pátou ráno.
Výletní prasátko
Vyzvednutí šifry v doprovodu alespoň čtyř dětí. Nutno doložit fotografií.
Reportážní prasátko
Poslání reportáže z vyzvednutí a vyřešení šifry organizátorům.
Praprasátko
Člen týmu, vyzvedávající šifru, je prarodičem.
Zlaté prasátko
Alespoň jeden člen týmu vyzvedne tři po sobě jdoucí šifry, aniž by mezi tím jedl.
Úsporné prasátko
Tým vyzvedne a vyřeší k-tou šifru, přičemž nemá více než (k / 3) členů.
Vytrvalé prasátko
Tým vytrvá a vyřeší šifru, přestože ji vyzvedl už před měsícem nebo dříve.
Holičovo prasátko
Tým nezíská žádné prasátko.
Úplné prasátko
Tým získá všechna ostatní prasátka.