Menu

9. Staré Město pod Landštejnem

Hle, 125 puntíků v pěti různých stupních šedi. Další pozorování odhalí, že se jedná o 125 pravidelně rozmístěných obrázků, v každém z nich je mřížka 5×5 a v ní je vyznačený jeden puntík.

Máme tedy celkem 125 možností, jak nakreslit puntík (5×5 poloh, 5 barev). Zajímavé je, že každá z nich se vyskytuje právě jednou. Když barvu prohlásíme za třetí souřadnici, puntíky odpovídají bodům krychle 5×5×5.

Dále si všimneme, že přibližně polovina obrázků (60 z nich) je seřazená: nejdřív podle řádku v mřížce, pak podle sloupečku a nakonec podle barvy. Kdybychom v tomto pořadí nakreslili všechny obrázky, budou ty správně seřazené dokonce na správných místech.

Máme tedy dvě pořadí obrázků: jedno správné a jedno částečně přeházené. Tak se pro každý obrázek v přeházeném pořadí podíváme, co by mělo být na jeho místě. Jelikož obrázky odpovídají bodům v krychli, můžeme si dvojice správný/špatný obrázek vyznačit jako spojnice bodů.

Spojnice vždy leží v jedné ze tří základních rovin krychle. Dají se proto přehledně nakreslit do pěti sad řezů krychlí.

(Pokud zvolíme jinou orientaci os, dostaneme přeházené řezy nebo zrcadlová písmenka. Většinou je jasné, jak výsledek překlopit na smyslupný text, nicméně „HRON VON META“ některé týmy trochu zaskočil.)