Menu

8. České Budějovice

Díky minimálnímu výkonu vysílače bylo vysílání zcela legální dle VO-R/10/05.2006-22. Samotný vysílač se pak skládá z MP3 přehrávače M2801002 a RDS/FM modulátoru Si4713, které oba řídí procesor Atmel Xmega32e5, stejný jako v SKOLEpadu ze hry Po Škole. Vlastně se jednalo přímo o jeden z prototypů SKOLEpadu, zrecyklovaný podobně jako na šifře č.3.

Šifra se nachází ve frekvencích, které říká nahrávka. Každé z frekvencí lze přiřadit v rámci nějakého standardu číslo kanálu, či označení kanálu nebo frekvenčního spektra písmenem.

Specificky tedy:

........? TODO

A z toho již máme řešení: OBJEKT ROP H 43 / 26