Menu

7. Tábor

Věty jsou sice správně česky, ale smysluplné je zrovna nazvat nemůžeme. Evidentně jsou konstruované tak, aby něco skrývaly.

Na první pohled zaujme přehršel písmen s diakritikou. A vůbec přehršel divných písmen. Naopak písmen v běžných větách častých, jako je A a E, v textu mnoho nenajdeme. Podrobíme-li text frekvenční analýze, v tomto pocitu nás utvrdí.

Co kdybychom nechali jen málo častá písmena a ta častá jako balast zrušili? Kupodivu nám zůstanou skoro smysluplná slova. Konrétně slovy zapsaná čísla.

Ve skutečnosti šifra funguje tak, že si slovy zapíšeme všechna číslo od 1 do 26 (tedy "jedna", "dvě", "tři", ...). Zjistíme, která všechna písmena se v těchto zápisech vyskytují a tuto množinu v textu necháme. Všechna ostatní písmena škrtneme.

Výsledná čísla pak snadno převedeme na písmena a čteme: FM C BUDEJOVICE NOVA TRI JEDNA

Je dobré nenechat se odradit tím, že řešení začíná "fmcb"...