Menu

24. Ještěd

Šifra tvoří infantilní básničku, jejíž verše se rýmují vždy na slova tečka a čárka.

Pokud je interpretujeme jako morseovku, dostáváme mezitajenku VTECCE, která nas navádí hledat řešení v tečce. Vzhledem k tomu, že básnička končí slovem "tečka", za kterým tečka následuje, tušíme i ve které.

Mikroskopem s vhodným zvětšením pak můžeme v této tečce přečíst text

    RYT

    IROV

    40

A pokračovat do vesnice Rytířov, č.p. 40, kde najdeme další šifru.

Šifra nemohla být na papíře proto, že žádná běžná tiskárna nedosahuje tak vysoké kvality tisku aby bylo možno do tečky skrýt text. Je tedy vytvořena na laserovém fotoplotteru First EIE SA RP 225-SX, který laserovým paprskem kreslí na fotocitlivý film s rozlišením až 16000 DPI. I tak musela být předloha pečlivě vytvořena tak, aby pracovala s přesnou trasou laserového paprsku, který je širší, než poziční rozlišení plotteru.