Menu

20. Habermannův mlýn

Anna Skole po svém útěku zjevně nešetřila a v Habermannově vile se pěkně rozšoupla. Zaplatila šekem k účtu svých rodičů a tento šek má jako každý šek uveden MICR E-13B kód, který má jednoznačně identifikovat banku a pobočku, která šek vydala. MICR (Magnetic Ink Character Recognition, též tady) se na šeky tiskne magnetickou barvou a jednotlivé znaky jsou pro čtečku ve skutečnosti pevně určeny ne tvarem, ale počtem bodů v každém sloupci útvaru 7x9. V našem případě jsme to stroji usnadnili a rovnou body pěkně sesypali symetricky podle vodorovné osy. Třetí znak je dokonce úplně standardní znak pro pomlčku, která odděluje čísla. První a poslední znak v prvním a třetím “slově” je sesypaný symbol vymezující kód (banky), první a poslední znak ve druhém “slově” je sesypaný znak pro “částku”. V našem případě vymezujeme “kód 8-1-10”, což při převodu na písmena dává HAJ, “částku 631” a “kód 13”, což je M. Šifra se nachází na vrcholu Háj 631 m (nad mořem).