Menu

14. Tišnov

Velké trojúhelníky s čísly vystřihneme a složíme z nich tři čtyřstěny. Ty k sobě přiložíme tak, aby malé šedivé symboy byly u sebe - tím máme výchozí těleso. Podle barevných trojúhelníků ve spodní části šifry budeme toto těleso dál měnit, a to tak, že na sebe vždy překlopíme stěny s čísly odpovídajících barev. Suma znamená, že sečteme všechna čísla dané barvy, která jsou v tu chvíli vidět, což po převedení na písmena dává polohu dalšího stanoviště.