Menu

11. Křivý Javor

Hle, tlusté čáry, tenké čáry, čerchované čáry … vystřihovánka! Nuže objekt vystříhneme a slepíme. (Dosud jsme nepřišli na to, jestli se dá takto z jednoho kusu skutečně poskládat – nám se to nikdy nepodařilo a museli jsme jej, aby šel poskládat, rozstřihnout vejpůl.)

Následně čteme zprávu na ploše útvaru. Plné tenké čáry se zahýbají přes hrany kostek, čárkované jdou po plochách. Občas je nutno během čtení útvar přeskládat do jiné konfigurace.

Paradoxně největší problém s touto šifrou bylo její umístění, neboť se v okolí zrovna tou dobou pohyboval hajný a nevypadal úplně nadšeně z přítomnosti osoby s krumpáčem přes rameno…