Menu

1. Start

Každý odstavec popisuje zamotaný příběh, ze kterého lze vykoukat dva různé samostatné příběhy provázané stejnými jmény postav. Každý odstavec přitom mluví o dvou postavách.

Příběhy popisují filmy. V každém odstavci jsou tedy schované dva filmy. Jen jména postav jsou poněkud podivná a ne vždy "sedí" do daného filmu.

Přepíšeme si odstavec na dva pododstavce: v prvním budou věty popisující první film, ve druhém věty popisující druhý film. Všimneme si, že v každém pododstavci je jedna postava pojmenovaá správně a druhá špatně. Pokusíme se tu "špatnou" postavu pojmenovat správně.

Jako příklad si vezměme první odstavec. Najdeme zde dva filmy: Dobyvatelé ztracené archy a Blade Runner. První věta patří Dobyvatelům ztracené archy: "Rachael se vydává do Egypta s Marion, dcerou svého učitele, najít starou truhlu." Marion je správně, ale do Egypta se s ní vydává Indiana Jones, ne Rachel.

Druhá věta pak popisuje, že "Marion zjišťuje, že Rachael je uměle vyrobená kopie člověka, ale neví o tom." To odkazuje na Blade Runnera, ve filmu ale nejde o Marion, ale o Ricka Deckarda, kdo objevuje, že Rachel je replikant.

Zjistili jsme tedy dvě nová jména postav: Indiana Jones a Rick Dekard. Co mají tyto postavy společného? Obě hraje Harrison Ford.

Opomněli jsme ještě jednu důležitou věc: opravdu patří všechny věty jednomu z těchto dvou filmů? Nikoliv, poslední věta odstavce "ukazuje se, že Marion byla prezidentem USA" rozhodně neodkazuje ani k Dobyvatelům ztracené archy, ani k Blade Runnerovi.

K čemu tedy odkazuje? K Harrisonu Fordovi. Jeho jmenovec Gerald Ford byl prezidentem USA. Píšeme si tedy "Gerald".

Obdobně další odstavce:

 1. Gerald
 2. Jak vytrhnout velrybě stoličku (Luboš a Vašek) a Setkání v červenci (Jakub a David). Vaška a Davida hraje Tomáš Holý, Roman Holý je zakladatelem kapely J.A.R. a Monkey Business.
  Roman
 3. Na Hromnice o den více (Rita a Phil) a Miluj souseda svého (Oliver a Vincent). Phila a Vincenta hraje Bill Murray, Yvonne Murray je skotská běžkyně na střední tratě.
  Yvonne
 4. Tajemství hradu v Karpatech (Felix a baron Gorc) a Baron Prášil (Toník a baron Prášil). Oba barony hraje Miloš Kopecký, malíř Bohdan Kopecký byl jako "odpůrce socialistického zřízení" nucen pracovat jako horník.
  Bohdan
 5. Purpurová barva (Albert a Celie) a Sestra v akci (Vince a Deloris). Celii a Deloris hraje Whoopi Goldbergová, Lea Goldbergová byla izraelská básnířka.
  Lea
 6. Černí baroni (hostinský a npor. Mazurek) a Jáchyme, hoď ho do stroje (František Koudelka a Béda Hudeček). Npor. Mazurka a Bédu hraje Josef Dvořák, oním skladatelem je Dvořák Antonín.
  Antonín

Přečteme-li první písmena zapsaných křestních jmen, získáváme slovo GRYBLA. Jakkoliv podivně zní, jedná se o existující vrchol (a podle něj pojmenovanou přírodní rezervaci) v Hornopožárském lese jižně od Prahy.